OBJECTIU GENERAL
Fomentar el suport i les relacions professionals entre tots els treballadors/res socials de l’administració, d’entitats, serveis, associacions...de l’Alt Penedès.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Constituir un espai de trobada professional.

2. Tractar temes concrets d’interès per a la professió.

3. Facilitar el coneixement de nous recursos, serveis, prestacions.

4. Organitzar formació de diferents temes d’interès.

5. Oferir la reunió a les/els alumnes de Treball Social en pràctiques com un espai més de docència.

6. Incrementar el treball en xarxa com a grup de Treballadors/es Socials de L’Alt Penedès.
El Grup de Treball social Territorial de l'Alt Penedès
es reuneix a Vilafranca del Penedès l'espai
l'Escorxador, Carrer de l'Escorxador,
el 1er divendres de cada mes de 12h a 14h
Contacta amb nosaltres gtstap2014@gmail.com