SERVEI
CSMA ALT PENEDÈS

ADREÇA
C/Igualada 69
08720 Vilafranca del Penedès

HORARIS D'ATENCIÓ
Dilluns a Divendres de 8:15h a 18h excepte Divendres de 8:15h a 15h

Tl contacte
938925410

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El CSMA és l’atenció primària ambulatòria de la salut mental a partir de 18 anys, que ofereix una atenció integral a la persona que necessita un tractament a nivell psiquiàtric o psicològic

ÀMBITS
Salut Mental Adults

TERRITORI
Sanitari Alt Penedès

OBSERVACIONS
És un servei especialitzat que requereix derivació mèdica.