1.-ATENCIÓ COMPARTIDA SANITÀRIA I SOCIAL A VILAFRANCA DEL PENEDÈS

2.-CAN VIDALET

3.-CENTRE D’ACOLLIDA ABRAHAM

4.-COMISSIONS SOCIALS ALS CENTRES EDUCATIUS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

5.-CRIT (CENTRE MUNICIPAL DE RECURSOS PER A LA INCLUSIÓ I EL TREBALL)

6.-ELABORACIÓ DEL PROTOCOL CONTRA ELS MALTRACTAMENTS A LES PERSONES GRANS A L’ALT PENEDÈS

7.-EQUIP D’ATENCIÓ A RESIDÈNCIES (EAR) A L’ALT PENEDÈS

8.-EXPERIÈNCIA DEL PIS AMB SUPORT DELS SERVEIS DE SALUT MENTAL ALT PENEDÈS

9.-INTERVENCIÓ DE TREBALL SOCIAL HOSPITALARI EN EL PACIENT CRÒNIC COMPLEX (PCCMACA)

10.-JUNTS TRENQUEM EL CERCLE PROGRAMA DE SUPORT A LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT DE PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL

11.-LA DECISIÓ ELS USUARIS 60% D'AUGMENT EN LA DEMANDA D'INFORMACIÓ SOBRE ELS DRETS DELS USUARIS, ENTRE ELLS EL DVA

12.-MODEL COL•LABORATIU TREBALL TRANSVERSAL A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

13.-NOU VERD 20 ANYS TREBALL

14.-OPTAMITZACIÓ DE L’ATENCIÓ PAL•LIATIVA A DOMICILI MITJANÇANT TREBALL EN XARXA ENTRE L’EQUIP DE PSICOONCOLOGIA DE LA FUNDACIÓ ONCOLLIGA DE BARCELONA...

15.-PROPOSTA CIRCUIT ACCÉS PLAÇA RESIDÈNCIA INFANTS AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA I TRASTORN MENTAL

16.-PROTOCOL D’ACTUACIONS CONTRA ELS MALTRACTAMENTS A PERSONES GRANS

17.-PROTOCOL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA DE L’ ALT PENEDÈS

18.-PROTOCOL DE COORDINACIÓ ENTRE ELS CENTRES D’ATENCIÓ I SEGUIMENT A LES DROGODEPENDÈNCIES I L’ÀREA DE MESURES PENALS ALTERNATIVES

19.-SANT CUGAT INCLUSIÓ

20.-SUPORT EN L’ ALIMENTACIÓ INFANTIL DE FAMÍLIES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

21.-XARXA I COMUNITAT