SERVEI
AREA BASICA DE SALUT – ICS - ( VILAFRANCA URBANA/PENEDES RURAL)
ABS SANT SADURNÍ

ADREÇA :
Plaça Penedès,3 1ªplanta (provisional)
CAP ALT PENEDES ,CONSULTORIS LOCAL DE MONJOS,SANT MARÍ I CAP SANT SADURNÍ D’ANOIA i EAR
Física, de correu electrònic i web si es disposa
rmanuel.cp.ics@gencat.cat /
madalmau@ambitcp.catsalut.net

HORARIS D'ATENCIÓ
De 8-15
De 9-16

Tl contacte:
938915401
938183052

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
Atenció primària sanitària en consulta. Treball social ambulatori i domiciliari. Suport d’atenció social a Residencies

ÀMBITS
Treball social sociosanitari

TERRITORI
Comarca Alt Penedès . Poblacions rurals i Vilafranca

OBSERVACIONS
Hi ha dues treballadores socials – Raquel Manuel i Alba Paris
Estan ubicades organitzativament dins de la UNITAT D’ATENCIÓ A LA CRONICITAT ALT PENEDÈS (Atenció pacient crònic)
Actualment la agenda de consulta està distribuïda :
-ABS PENEDES RURAL -CONSULTORI DE MONJOS I SANT MARTÍ – Dilluns i Dimarts.
-ABS VILAFRANCA -Dimecres i Dijous i Divendres (no atenció directa)
-ABS SANT SADURNÍ -Dimarts i Dijous
-EQUIP ATENCIÓ RESIDENCIES -Dilluns, Dimecres i Divendres